Warsztaty grupowe, wystąpienia publiczne, szkolenia

Potrzebujemy postrzegać świat jako zrozumiały. Potrzebujemy mieć przekonanie, że mamy wpływ - możemy świat wokół siebie kształtować i zmieniać. Potrzebujemy dostrzegać sensowność świata, w którym jesteśmy.

Do formowania takiego postrzegania, rozumienia, przekonania i płynącego z nich działania, prowadzą moje wystąpienia publiczne i warsztaty.

Czego możesz oczekiwań od szkoleń, warsztatów i wystąpień publicznych?

Każde szkolenie, warsztat, wystąpienie tworzone jest pod indywidualne potrzeby grupy odbiorców, w konsultacji ze zlecającym.

Odbiorcy relacjonują najczęściej zmianę spojrzenia, wzrost zrozumienia co się wokół nich dzieje i wypracowanie praktycznych trwałych, umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami.

Wystąpienia publiczne, konferencyjne trwają od 20 minut do 2 godzin Szkolenia i warsztaty od 2 godzin do 3 dni.
Umówmy się na wstępną rozmowę

Einstein mawiał:

„Nie możemy rozwiązywać problemów
używając takiego samego schematu myślowego,
jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się”

Szukam z moimi Odbiorcami odpowiedzi na pytania:
Jak przejść trwale na inny poziom, w inny wymiar radzenia sobie z doświadczaniem i zmienianiem rzeczywistości? Jak zmienić schemat myślowy i uczuciowy, którym się posługujemy?

Zobacz opis przykładowych realizacji:

Przypadek 1

Kto: Największa polska organizacja skupiająca przedsiębiorców i pracodawców 

Wyzwanie: Potrzeba podniesienia kompetencji w wystąpieniach publicznych w zakresie treści i formy

Działanie: Wyszkolenie grupy ponad 150 liderów w zakresie budowania przekazów i wystąpień publicznych w oparciu o podejście bazujące na głębokiej introspekcji i minimalizacji stresu podczas prezentacji

Opinie: Uczestnicy twierdzą, że nikt ich jeszcze nie uczył wystapień publicznych w taki sposób i z takimi efektami

Przypadek 2

Kto: Firma produkcyjna - ponad 60 osobowa grupa liderów z obszaru produkcyjnego i pozaprodukcyjnego

Wyzwanie: Potrzeba wyszkolenia grupy liderów w obszarach komunikacji, radzenia sobie ze stresem, delegowania, przejmowania odpowiedzialności celem wsparcia realizacji strategii firmy

Działanie: Warsztaty prowadzone były w modelu 'intensive immersion" pod hasłem "stan umysłu lidera". Nauczyły uczestników budować odporność, umiejętność rozwijania relacji i komunikacji ze współpracownikami. Był to mentalny fundament do procesu edukacji w ramach wewnętrznej "akademii lidera".

Opinie: Uczestnicy mówili o wejściu w głęboką introspekcję zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, o obniżonym poziomie stresu w pracy, poprawie komunikacji i efektywności w codziennej realizacji zadań. Właściciele - zleceniodawcy odnotowali skokową poprawę atmosfery, jakości zarządzania i twardych rezultatów firmy.

'Sztuka wystąpień publicznych polega na zrozumieniu że, ludzie raczej zapomną to co było powiedziane. Ludzie mogą zapomnieć to co zostało zrobione. Jednak ludzie nie zapomną tego jak się czuli.'

'Podczas wykładów, warsztatów, szkoleń najważniejsze są pytania - wypowiedziane lub nie - na które mają odpowiedzieć sobie uczestnicy. Cała reszta to tylko pomoc w sformułowaniu takich odpowiedzi.'

Przypadek 3

Kto: 30-40 osobowe grupy przedsiębiorców, urzędników, liderów organizacji społecznych

Wyzwanie: Potrzeba wsparcia przedsiębiorców i liderów organizacji wobec dynamicznych zmian otoczenia biznesowego, politycznego i społecznego

Działanie: Interesujące połączenie szkolenia i warsztatów uczących odnajdywania się jako lider i zarządzania zmianą w świecie VUCA

Opinie: Uczestnicy wskazywali na skok w rozumieniu mechanizmów rządzących bieżącymi realiami biznesowo-społecznymi i poczucie wyposażenia w narzędzia do zarządzania w nowych warunkach.

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Chcesz zapoznać się z zakresem innych zrealizowanych projektów szkoleniowych i warsztatowych, poznać historie zmian, które zapoczątkowały? Chcesz porozmawiać o tym co i jak możemy zrobić razem w tym obszarze dla Ciebie i Twojej organizacji czy środowiska?

Masz pytanie?

Bądźmy w kontakcie

Polityka Prywatności
Copyright © jarekguc.pl
Stworzone z pasji przez Hartwork